Stowarzyszenie „Bezpieczna Lubelszczyzna”
ul. Franciszka Kleeberga 12A
20-243 Lublin
NIP: 946-263-61-97
REGON: 061349519
KRS: 0000385808
kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl
gwardia@gwbo.pl