Stowarzyszenie bezpieczna lubelszczyzna

LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA 2018

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna oraz Rada Bezpieczeństwa i Pożytku Publicznego Miasta Lublin zapraszają do udziału w konkursie „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”, który organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego, Prezydenta Miasta Lublin- Krzysztofa Żuka i Społecznej Rady Bezpieczeństwa I Porządku Publicznego Miasta Lublin.

Powstałe ponad 10 lat temu stowarzyszenie gromadzi grupę pasjonatów podejmujących liczne działania na rzecz bezpieczeństwa w Lublinie i regionie. Jako jedna z organizacji pozarządowych, „Bezpieczna Lubelszczyzna” ruszyła na pomoc Ukrainie tuż po wybuchu wojny.

O konkursie

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym.

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiło docenić tych, którzy podejmują wyróżniające się działania w zakresie:

  • prowadzenia szkoleń związanych z bezpieczeństwem
  • zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej oraz imprez/wydarzeń
  • kultywowania dobrych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy
  • organizacji imprez i akcji zwiększających świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Od poniedziałku 28 lutego 2018 za pośrednictwem strony internetowej www.lubelskiliderbezpieczenstwa.pl można zgłaszać swoich kandydatów do tytułu Lubelskiego Lidera Bezpieczeństwa. Zgłoszenia w 6 kategoriach będą przyjmowane do dnia 5 marca 2018 roku.

  1. Instytucja szkoleniowa
  2. Agencja Ochrony
  3. Ergonomia I bezpieczeństwo pracy
  4. Inicjatywa
  5. Osobowość
  6. Jednosta samorządu terytorialnego

Pięciu lauraetów wybierze na podstawie zgłoszeń kapituła konkursowa. W kategorii “Osobowość” laureat wybrany będzie za pomocą konkursu sms.

Gala „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali „Lubelski Lider Bezpieczeństwa” w dniu 14 marca 2018 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00. Najpierw uczestnicy wezmą udział w godzinnej prelekcji na temat zmian w ustawie o ochronie danych osobowych (RODO), a o godzinie 13:00 rozpocznie się uroczysta gala podsumowująca cały konkurs.

Organizator – Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna

Organizacja została powołana do życia w 2011 roku przez grupę pasjonatów, którzy podejmują rożnego rodzaju inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach swojej misji stowarzyszenie realizuje projekty, które przeciwdziałają patologiom społecznym i promują bezpieczne zachowania mieszkańców miasta i regionu. Od 5 lat jest współorganizatorem konferencji „Bezpieczna Impreza”, które mają za zadanie promować i doceniać bezpieczne zachowania wśród organizatorów imprez masowych. Stowarzyszenie współrealizowało również takie projekty jak m.in. „Oblicza NIEbezpieczeństwa”, „Razem przez NIEmoc”, „Bezpieczna Kobieta”, „Bezpieczeństwo, Edukacja, Zabawa”.