O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna zostało powołane w 2011 roku przez grupę pasjonatów chcących podejmować nietuzinkowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i obronności.

Zarząd Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

 

Zgoda MON             Zgoda MSWiA

Zgoda MON Zgoda MSWiA