Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Stowarzyszenia „Bezpieczna Lubelszczyzna”

Piotr Mielniczek – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kania – Członek Rady Nadzorczej

Adam Podkowa – Członek Rady Nadzorczej