Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczna Lubelszczyzna”

Robert Persona – Prezes Zarządu

Grzegorz Adamczyk – Wiceprezes Zarządu

Radosław Łukanowski – Wiceprezes Zarządu

Marcin Drozd – Skarbnik Stowarzyszenia, Członek Zarządu

Marcin Kruk – Sekretarz Stowarzyszenia, Członek Zarządu

Tomasz Lebiocki –  Członek Zarządu

Przemysław Delmanowicz –  Członek Zarządu

Robert Chęczkiewicz –  Członek Zarządu