Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczna Lubelszczyzna”

Robert Persona – Prezes Zarządu

Marcin Drozd – Skarbnik Stowarzyszenia, Członek Zarządu

Marcin Kruk – Sekretarz Stowarzyszenia, Członek Zarządu