Światowe Dni Młodzieży

Mamy przyjemność poinformować, że obecny Prezes Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna, Pan Robert Persona został zaproszony do udziału w posiedzeniach zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego ds. bezpieczeństwa osób przebywających na terenie województwa lubelskiego podczas Światowych Dni Młodzieży 2016.

zaproszenie