Bezpieczna Impreza 2018 za nami!

Już po raz 6 odbyła się konferencja Bezpieczna Impreza, organizowana przez Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie. Spotkanie oficjalnie otworzył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Sebastian Trojak.

Konferencja, jak co roku podzielona była na dwie części: szkoleniową i oficjalną. Na początku uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji zaproszonych prelegentów. W tym roku temat konferencji brzmiał: „Społeczna odpowiedzialność biznesu, a organizacja wydarzeń”. Podczas wystąpień i panelowej dyskusji swoją wiedzą podzielili się: Tomasz Kulczyński z Warsztatów Kultury, Jurij Dil – dyrektor departamentu bezpieczeństwa miasta Lwów, Elżbieta Fijołek – Klub Odpowiedzialnego Biznesu, Kamil Balcerek – właściciel agencji Robimy Marketing oraz Jarosław Wojewoda – kierownik działu Komunikacji, Promocji i Marketingu LW Bogdanka SA.

– Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy zorganizować konferencję dla praktyków organizacji wydarzeń. Chcemy inspirować dyskusję o bezpieczeństwie i dawać uczestnikom możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. Stałym punktem naszych spotkań są wyróżnienia, które mają na celu motywować organizatorów do dbania o bezpieczeństwo podczas organizowanych wydarzeń – powiedział Robert Persona, prezes Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna.

Po prelekcjach i panelu dyskusyjnym przyszedł czas na część oficjalną, życzenia świąteczne, które złożył dr Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz wręczenie nagród „Bezpieczna Impreza” za 2018 rok. Nagrodzone zostały: Cavaliada, Air Festiwal w Świdniku, Kozienalia, XII Barbórkowy Bieg Solidarności, Juwenalia, Dni Lubartowa, a wyróżnienie specjalne otrzymali organizatorzy Bitwy nad Bugiem 1018-2018. Pamiątkowe statuetki nagrodzeni otrzymali z rąk Sebastiana Trojaka – członka zarządu województwa lubelskiego, podins. Barbary Talagi, która reprezentowała Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Roberta Persony, prezesa SBL.
Wydarzenie zakończyło się dorocznym spotkaniem opłatkowym uczestników konferencji i przedstawicieli instytucji kultury z całego regionu.

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszą stronę na portalu Facebook. 

Dziękujemy naszym Partnerom i Sponsorom za udział w tegorocznej edycji konferencji.