Stowarzyszenie bezpieczna lubelszczyzna

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Usluga

społeczna indywidualnego poradnictwa psychiatrycznego

Usługa

społeczna w formie terapii

Usługa

społeczna w formie mediacji

Usługa

społeczna w formie indywidualnego poradnictwa dietetycznego

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

We wrześniu 2021 r. zarząd Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna zawarł umowę z Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, przedmiotem której jest świadczenie usług społecznych w ramach realizacji projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Formy świadczonych usług: