Stowarzyszenie bezpieczna lubelszczyzna

Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczna Lubelszczyzna”

Robert Persona – Prezes Zarządu

Tomasz Lebiocki – V-ce Prezes Zarządu

Marcin Drozd –V-ce Prezes Zarządu