Bezpieczna Lubelszczyzna

Członkowie Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna wraz z Burmistrzem Miasta Włodawa Wiesławem Muszyńskim podczas gali Lubelski Lider Bezpieczeństwa (2022 r.)

historia stowarzyszenia

Organizacja została powołana do życia w 2011 roku przez grupę pasjonatów, którzy podejmują rożnego rodzaju inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach swojej misji stowarzyszenie realizuje projekty, które przeciwdziałają patologiom społecznym i promują bezpieczne zachowania mieszkańców miasta i regionu. Byliśmy współorganizatorem konferencji „Bezpieczna Impreza”, które mają za zadanie promować i doceniać bezpieczne zachowania wśród organizatorów imprez masowych, które przerodziło się w największą na terenie województwa lubelskiego imprezę “Lubelski Lider Bezpieczeństwa”. Stowarzyszenie współrealizowało również takie projekty jak m.in. „Oblicza NIEbezpieczeństwa”, „Razem przez NIEmoc”, „Bezpieczna Kobieta”, „Bezpieczeństwo, Edukacja, Zabawa”.

 • 2011

  powstanie stowarzyszenia

  podjęliśmy decyzję o formalnym utworzeniu stowarzyszenia

 • 2015

  pierwsza konferencja Bezpieczna Impreza

  pierwszy raz zorganizowaliśmy konferencję wraz z wręczeniem nagród za działalność na rzecz bezpieczeństwa imprez

 • 2017

  Lubelski Lider Bezpieczeństwa

  powstaje najważniejsza w regionie impreza nagradzająca szczególnie zasłużonych dla bezpieczeństwa

 • 2023

  Bezpieczna Kobieta

  największy projekt realizowany przez stowarzyszenie dla 1440 kobiet z województwa lubelskiego

Chcesz się zaangażować? Napisz do nas!