LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA 2018

 

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna oraz Rada Bezpieczeństwa i Pożytku Publicznego Miasta Lublin zapraszają do udziału w konkursie „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”, który organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego, Prezydenta Miasta Lublin- Krzysztofa Żuka i Społecznej Rady Bezpieczeństwa I Porządku Publicznego Miasta Lublin.

Powstałe ponad 10 lat temu stowarzyszenie gromadzi grupę pasjonatów podejmujących liczne działania na rzecz bezpieczeństwa w Lublinie i regionie. Jako jedna z organizacji pozarządowych, „Bezpieczna Lubelszczyzna” ruszyła na pomoc Ukrainie tuż po wybuchu wojny.

O konkursie

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym.

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiło docenić tych, którzy podejmują wyróżniające się działania w zakresie:

  • prowadzenia szkoleń związanych z bezpieczeństwem
  • zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej oraz imprez/wydarzeń
  • kultywowania dobrych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy
  • organizacji imprez i akcji zwiększających świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Od poniedziałku 28 lutego 2018 za pośrednictwem strony internetowej www.lubelskiliderbezpieczenstwa.pl można zgłaszać swoich kandydatów do tytułu Lubelskiego Lidera Bezpieczeństwa. Zgłoszenia w 6 kategoriach będą przyjmowane do dnia 5 marca 2018 roku.

  1. Instytucja szkoleniowa
  2. Agencja Ochrony
  3. Ergonomia I bezpieczeństwo pracy
  4. Inicjatywa
  5. Osobowość
  6. Jednosta samorządu terytorialnego

Pięciu lauraetów wybierze na podstawie zgłoszeń kapituła konkursowa. W kategorii “Osobowość” laureat wybrany będzie za pomocą konkursu sms.

Gala „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali „Lubelski Lider Bezpieczeństwa” w dniu 14 marca 2018 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00. Najpierw uczestnicy wezmą udział w godzinnej prelekcji na temat zmian w ustawie o ochronie danych osobowych (RODO), a o godzinie 13:00 rozpocznie się uroczysta gala podsumowująca cały konkurs.

Organizator – Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna

Organizacja została powołana do życia w 2011 roku przez grupę pasjonatów, którzy podejmują rożnego rodzaju inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach swojej misji stowarzyszenie realizuje projekty, które przeciwdziałają patologiom społecznym i promują bezpieczne zachowania mieszkańców miasta i regionu. Od 5 lat jest współorganizatorem konferencji „Bezpieczna Impreza”, które mają za zadanie promować i doceniać bezpieczne zachowania wśród organizatorów imprez masowych. Stowarzyszenie współrealizowało również takie projekty jak m.in. „Oblicza NIEbezpieczeństwa”, „Razem przez NIEmoc”, „Bezpieczna Kobieta”, „Bezpieczeństwo, Edukacja, Zabawa”.

Potrzebujesz pomocy?

Stowarzyszenie „Bezpieczna Lubelszczyzna”

Menu
Dane kontaktowwe