OBLICZA NIEBEZPIECZEŃSTWA

 

Od 5 listopada do 5 grudnia 2013. w Lublinie będzie prowadzona Kampania Społeczna „Oblicza NIEbezpieczeństwa” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta – Krzysztofa Żuka.

W dniu 5 listopada 2013r. o godz. 10:30 w lubelskim Ratuszu odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca kampanię. „Oblicza NIEbezpieczeństwa” mają zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na sferę bezpieczeństwa w różnych obszarach życia społecznego: w rodzinie, miejscach publicznych, na drogach. W czasie kampanii zostaną użyte różnorodne środki przekazu: konferencje (inaugurująca i 5 grudnia – podsumowująca kampanię), billboardy, wolnostojąca wystawa plakatów, fanpage na portalu społecznościowym. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do uwrażliwienia społeczeństwa na spostrzeganie zagrożeń, zwiększenia świadomości odbiorców na temat możliwości podejmowania działań ochronnych oraz zaradczych wobec stosowania różnych form przemocy, zarówno w rodzinie, jak i poza nią, a także w cyberprzestrzeni. Ponadto chcemy podkreślić zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego oraz otoczenia wynikające z używania środków psychoaktywnych i alkoholu. W czasie kampanii zależy nam też, by poruszyć ciągle aktualny problem związany z występowaniem ryzykownych zachowań w ruchu drogowym. Chcemy także zwrócić uwagę na to, że nie tylko osoby pokrzywdzone, doświadczające przemocy, czy sytuacji traumatycznych ponoszą ich psychologiczne konsekwencje. Istotne jest, aby zauważyć potrzebę udzielenia pomocy osobom będącym świadkami sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, czy życiu człowieka.

Odbiorcami Lokalnej Kampanii są wszyscy mieszkańcy miasta Lublina, przedstawiciele instytucji pomocowych, osoby zagrożone przemocą, uzależnieniami, doświadczające przemocy w rodzinie, świadkowie zajść oraz przedstawiciele mediów, którzy będą przekazywali informacje o poszczególnych działaniach kampanii. Do realizacji Kampanii „Oblicza NIEbezpieczeństwa” wykorzystano plakaty, spoty z różnych Kampanii Społecznych za zgodą ich autorów.

Pomysłodawcami i realizatorami przedsięwzięcia są: Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie oraz Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna. Patronat medialny nad Kampanią objęło Radio Lublin.

W ramach akcji współpracujemy z agencjami i organizacjami z całego świata (m.in. USA, Kanada, Brazylia, Włochy, Holandia). Chcemy tym samym pokazać Państwu jak ludzie na całym świecie podchodzą do tematów poruszanych w naszej kampanii.

Jak pokazują statystyki 45-53 proc. (w zależności od ograniczenia) Polaków uważa za dopuszczalną jazdę 10 km/h powyżej limitu. Badania wykazały, że w większości przypadków prędkość przekraczana jest w terenie zabudowanym, gdzie ginie 64% pieszych. Pieszy potrącony przez samochód jadący z prędkością 30 km/h ma duże szansę by przeżyć i nie odnieść ciężkich obrażeń. Natomiast przy prędkości większej niż 50 km/h szanse na przeżycie są bliskie zeru. (Dane: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego www.krbrd.gov.pl)

Kampania z listopada 2012 roku zrealizowana przez holenderską agencję Draftfcb dla magazynu Top Gear kierowana do kierowców zwraca uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości (Stick to the speed limit).

Włoska agencja RED CELL wykonując zlecenie dla organizacji BLOOM, skupiła się na problemie jazdy samochodem po alkoholu. Jej hasło to: „ Alkohol i samochód. Śmiertelny drink.” Komentatorzy nazwali tę kreację „otrzeźwiającym drinkiem”. W Polsce co trzeci młody kierowca uważa, że może wypić niewielką ilość alkoholu i prowadzić auto. Ale niewielu zdaje sobie sprawę, że mając ustawowe 0,2 promila we krwi ryzyko wypadku zwiększa się 80 razy. Podobny temat poruszono w polskiej kampanii „Piłeś? Nie jedź!”, która realizowana była w 2008 roku. Przypomina ona o konsekwencjach lekkomyślnych zachowań.

Całościowo do problematyki bezpieczeństwa na drodze podeszła brazylijska agencja TERREMOTO, która zrealizowała kampanię „Stop the violence” (Stop przemocy). Przestrzegając kierowców przed alkoholem, zbyt szybką jazdą czy też używaniem telefonów komórkowych w czasie jazdy.

Nasza akcja dotyka również problemu przemocy. Dane Policji z 2012 roku o działaniach podjętych w procedurze „Niebieska karta” mówią 76 993 ofiarach przemocy ( w tym 19 172 to ofiary małoletnie). Agencja 1861 United z Mediolanu stworzyła dla włoskiego Stowarzyszenia Kobiety Razem Przeciwko Przemocy (Associazione Donne Insieme Contro la Violenza) kampanię „It takes to make a big difference.” (Niewiele potrzeba by dokonać dużej zmiany”). Twórcy chcieli zachęcić kobiety, które doświadczyły przemocy do korzystania z pomocy prowadzonej przez specjalną infolinię.

Fundacja Dzieci Niczyje nagłaśnia problem przemocy werbalnej wobec dzieci, która jest coraz częstszym zjawiskiem w dzisiejszym świecie. Akcja „Słowa ranią na całe życie” ma na celu uświadamiać, że przemoc werbalna (krzyk, wyzwiska, obraźliwe etykiety), niesie za sobą negatywne konsekwencje, mające długofalowy i negatywny wpływ na dziecko. W swojej kolejnej akcji – Fundacja Dzieci Niczyje, mówi o konieczności zmiany metod wychowawczych, które są dla dzieci szkodliwe i powinny ulec zmianie. Jak mówi hasło kampanii „Przemoc nie musi być tradycją”, wskazując, że należy szukać alternatywnych i bezprzemocowych metod wychowawczych.

Istotną kwestią w kontekście bezpieczeństwa są również uzależnienia od różnego rodzaju substancji. Są one podłożem przestępstw i przemocy. Dzięki współpracy z Meth Project ze Stanów Zjednoczonych, możemy zaprezentować Państwu printy z kampanii przeciwko metamfetaminie, która w USA jest bardzo popularnym środkiem odurzającym. Kreacje przedstawiają zachowania, które są dla każdego człowieka nie do pomyślenia, jednak po metamfetaminie wszystko ( seks za pieniądze, okaleczanie się, napaść na starszego człowieka ) staje się normalne. Raport o stanie problemu narkotykowego w Europie sporządzonego przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, mówi o tym, że Polska jest liderem w rankingu spożycia amfetaminy wśród młodzieży. W większości państw jest to wielkość 2 -2,5 %, a u nas są to 4%. Konsumpcja amfetaminy w naszym kraju rośnie we wszystkich grupach wiekowych. Problemem jest także rosnące spożycie marihuany, którą pali około 12% Polaków.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za objęcie naszej akcji swoim patronatem. Słowa wdzięczności kierujemy również do wszystkich podmiotów, z którymi współpracujemy przy okazji Kampanii „Oblicza NIEbezpieczeństwa”. A są nimi:

 • Terremoto (Brazylia)
 • Meth Project (USA)
 • SAAQ (Kanada)
 • Red Cell (Włochy)
 • 1861 United (Włochy)
 • Draftfcb (Holandia)
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Polski Przemysł Spirytusowy
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Prezydent Miasta Lublin
 • Radio Lublin
Potrzebujesz pomocy?

Stowarzyszenie „Bezpieczna Lubelszczyzna”

Menu
Dane kontaktowwe