Bezpieczna Lubelszczyzna

Bezpieczna Kobieta – program szkoleń dla kobiet z zakresu psychologii, zachowań w sytuacjach kryzysowych, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego. Edycja Pierwsza.

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA:

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin i RODO

Cały program merytoryczny podzielony jest na 4 moduły:

  1. Zajęcia teoretyczne obejmujące m.in.: zagadnienia prawne, zagadnienia prewencyjne i psychologiczne, działanie w

    sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działanie w przypadku zagrożenia w przestrzeni publicznej, reagowanie na znaki i sygnały służb, sygnały w obronie cywilnej, powiadamianie służb ratunkowych itp. W ramach tego modułu zajęcia prowadzić będą wykfalifikowani instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem zatrudnieni na umowy zlecenia – każde zajęcia prowadzi dwóch instruktorów.

  2. Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz samoobrona – zajęcia praktyczne mające na celu budowanie poczucia bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dotyczących zarówno zdrowia jak i życia i mienia; W ramach tego modułu zajęcia prowadzić będą wykfalifikowani instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem zatrudnieni na umowy zlecenia.
  3. Podstawy posługiwania się bronią – zajęcia z trenażerem na strzelnicy wirtualnej – bezpieczne wprowadzenie do posługiwania się bronią, które pozwoli w dostosowany do wymogów uczestniczek sposób nabrać wprawy i doświadczenia dotyczącego używania broni palnej. Zajęcia strzeleckie przy użyciu broni palnej – właściwe zajęcia strzeleckie na strzelnicy kulowej pozwalające wytrenować nawyki i umiejętności potrzebne do korzystania z broni palnej.
Client
Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna
Date
5 czerwca 2023
Services
zadanie finansowane z budżetu państwa