Wybierz Lubelskich Liderów Bezpieczeństwa za 2021 rok!

 

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiło docenić tych, którzy podejmują wyróżniające się działania w tym zakresie.

O konkursie

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia i pracy. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. To właśnie liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu, są wzorami do naśladowania i wytyczają ścieżkę innym. Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna postanowiła docenić, tych którzy podejmują wyróżniające się działania w zakresie:

  • prowadzenia szkoleń związanych z bezpieczeństwem
  • zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej oraz imprez/wydarzeń
  • kultywowania dobrych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy
  • organizacji imprezy i akcje zwiększające świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa

W Konkursie ustanowione zostaje pięć kategorii:

  1. Instytucja wyróżniająca się w walce z pandemią Covid-19
  2. Osobowość (nagroda indywidualna)
  3. Bezpieczny Samorząd
  4. Jednostka Policji
  5. Jednostka Straży Pożarnej
  6. Bezpieczeństwo w energetyce

Warunki udziału w konkursie:
Prawo zgłoszenia kandydatury w konkursie przysługuje każdej osobie prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Prawo zgłoszenia kandydatury w kategorii „Osobowość” przysługuje każdej osobie fizycznej.
Kandydaci mają prawo zgłoszenia samych siebie.

Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wypełnienia i przesłania formularza do dnia 3 czerwca 2022 r.
Laureatów we wszystkich kategoriach wybiera kapituła konkursowa.
Kontakt:
Robert Persona – prezes zarządu
tel. 509 903 525
Tomasz Lebiocki – członek zarządu
tel. 790 344 399
mail: kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl

Potrzebujesz pomocy?

Stowarzyszenie „Bezpieczna Lubelszczyzna”

Menu
Dane kontaktowwe